കുവൈത്തിൽ വിമാനയാത്രക്കാർക്ക് സർവീസ് ചാർജ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നു

കുവൈത്ത്‌ സിറ്റി : കുവൈത്ത്‌ വിമാനതാവളം വഴി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക്‌ ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ 8 ദിനാർ വീതം നികുതി ചുമത്തുന്നു. വിമാന ടിക്കറ്റ്‌ നിരക്കുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും എയർ പോർട്ട്‌ സർവ്വീസ്‌ ടാക്സ്‌ എന്ന പേരിലുള്ള പുതിയ നികുതി ഈടാക്കുക.ഇത്‌ സംബന്ധിച്ചുള്ള സർക്കുലർ എയർലൈൻസ്‌ കമ്പനികൾ ട്രാവൽ ഏജൻസികൾക്ക്‌ നൽകിയതായി അറിയുന്നു.ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ കുവൈത്ത്‌ വിമാന താവളം വഴി യാത്ര ചെയ്യുന്ന എല്ലാ യാത്രക്കാർക്കും പുതിയ നികുതി ബാധകമായിരിക്കും. എന്നാൽ 65 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള കുവൈത്തി പൗരന്മാർ , ഭിന്ന ശേഷിക്കാർ , നാടുകടത്തപ്പെടുന്നവർ , 2 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ എന്നിവരെ നികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്‌. ഇതോടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു വിമാന ടിക്കറ്റിനു ചുരുങ്ങിയത്‌ 8 ദിനാറിന്റെ വർദ്ധനവ്‌ ഉണ്ടാകും.