കുവൈത്തിലേക്ക് കടൽ വഴി നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ശ്രമിച്ച 7 ഇറാൻ പൗരൻമാർ അറസ്റ്റിൽ

കുവൈത്തിലേക്ക് കടൽ വഴി നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ശ്രമിച്ച 7 ഇറാൻ പൗരൻമാർ അറസ്റ്റിൽ
കുവൈത്ത് സിറ്റി :കുവൈത്തിലേക്ക് കടൽ വഴി നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ശ്രമിച്ച 7 ഇറാൻ പൗരൻമാരെ തീര സംരക്ഷണ സേന അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെയാണ് നുഴഞ്ഞു കയറ്റ ശ്രമം ഉണ്ടായത്.