കുവൈത്തിൽ പള്ളികളിൽ ഉറങ്ങുന്നതിന് വിലക്ക്

കുവൈത്ത് സിറ്റി :കുവൈത്തിലെ മസ്‌ജിദുകളിൽ ഉറങ്ങുന്നതിന് ഔകാഫ് മന്ത്രാലയം വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. പള്ളികൾ വിശ്വാസികൾക്ക് ആരാധനക്കുള്ളതാണെന്നും വിശ്രമകേന്ദ്രങ്ങളല്ലെന്നും മന്ത്രാലയം പൊതു ജനങ്ങളെ ഉണർത്തി.