കുവൈത്തിൽ കൊടും ചൂടിൽ ഫ്ലാറ്റിൽ വൈദ്യുതിയില്ലാതെ നരകിച്ച് അമ്പതിലധികം പ്രവാസി മലയാളി കുടുംബങ്ങൾ: പരാതിപെട്ടവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി ആക്ഷേപം

 

 

 

കുവൈത്ത് സിറ്റി :കുവൈത്തിലെ ജലീബ് അൽ ശുവൈഖിൽ സ്ട്രീറ്റ് 59 ബ്ലോക്ക് അഞ്ചിലായി ഫ്ലാറ്റിൽ വൈദ്യുതിയില്ലാതെ മലയാളികളടക്കമുള്ള കുടുംബങ്ങൾ നരകിക്കുന്നു. ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് ഉള്ള വൈദ്യുതി വിതരണം നിലച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായെങ്കിലും ഇത് വരെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. പ്രശ്നം ഗുരുതരമായിട്ടും വലിയ അനാസ്ഥയാണ് മലയാളികളായ ഫ്ലാറ്റ് ജീവനക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് താമസക്കാരായ കുടുംബങ്ങൾ പരാതിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ജീവനക്കാരോട് പരാതിപ്പെട്ടവരെ ഫ്ലാറ്റ് ജീവനക്കാർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായാണ് ആക്ഷേപമുയർന്നിട്ടുള്ളത്. കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽനോട്ട ചുമതല മലയാളിയായ വ്യക്തിക്ക് തന്നെയായിട്ടുപോലും കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത കൊടും ക്രൂരത കാണിക്കുന്നത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. കുവൈത്തിലെ പ്രവാസി സംഘടനകളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും ഇടപെടലുകളും, സഹായങ്ങളും ഇവിടെ താമസക്കാരായ മലയാളി കുടുംബങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.