കനത്ത ചൂട് ജീവനെടുക്കുന്നു :കുവൈത്തിൽ ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ പൗരൻ കൂടി മരണപ്പെട്ടു,

കുവൈത്ത് സിറ്റി :കുവൈത്തിൽ സൂര്യാഘാതം മൂലം ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ സ്വദേശി കൂടി മരണമടഞ്ഞു. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സുർറയിൽ വെച്ച് മറ്റൊരു ഈജിപ്ഷ്യൻ പൗരനും സൂര്യാഘാതം മൂലം മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. കുവൈത്തിലെ മെസ്സിലായിൽ വെച്ചാണ് ഇന്ന് മരണപ്പെട്ട ആൾക്ക് സൂര്യാഘാതമേറ്റതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.