കുവൈത്തിലെ പ്രമുഖ കമ്പനിയിലേക്ക് പരിചയസമ്പന്നരായ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറെ ആവശ്യമുണ്ട്

കുവൈത്ത് സിറ്റി :കുവൈത്തിലെ പ്രമുഖ കമ്പനിയിലേക്ക് പരിചയസമ്പന്നരായ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആകർഷകമായ ശമ്പളം…
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്‌
+965 69614374 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.