കുവൈത്തിലെ ശുവൈഖിൽ ഭീമൻ പരസ്യബോർഡുകൾ നിലം പതിച്ചു :അപകടം ഒഴിവായത് തലനാരിയയ്ക്ക്

കുവൈത്ത് സിറ്റി :രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ വാണിജ്യനഗരമായ ശുവൈഖിൽ ഭീമൻ പരസ്യബോർഡുകൾ തകർന്നു വീണു. മൂന്നിലേറെ ഷോറൂമുകളുടെ ബോർഡുകളാണ് നിലം പതിച്ചത് . ആർക്കും പരിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.