കനത്ത മഴ :നെടുമ്പാശേരി എയർപോർട്ട് ഇന്ന് രാത്രി 12 മണി വരെ അടച്ചിടും

കനത്ത മഴ :നെടുമ്പാശേരി എയർപോർട്ട് രാത്രി 12 മണി വരെ അടച്ചിടും