ശൈത്യ കാലം വരവായി :കുവൈത്തിൽ ടെന്റുകളുടെ വില കുതിച്ചുയരുന്നു

കുവൈറ്റ് സിറ്റി  : കുവൈറ്റില്‍ ശൈത്യകാലം ആരംഭിക്കും മുമ്പ് തന്നെ ശൈത്യകാല ടെന്റുകളുടെ വില ഉയര്‍ന്നു . ഗുണവും വലിപ്പവും നോക്കി 200 കെഡി മുതല്‍ 6000 കെഡി വരെയാണ് ടെന്റുകള്‍ക്ക് വില വര്‍ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഷുവൈക്ക് പ്രദേശത്ത് ടെന്റ് വിപണിയില്‍ സന്ദര്‍ശകരുടെ തിരക്ക് വര്‍ധിച്ചു.കച്ചവടക്കാരുടെ സന്തോഷം വര്‍ധിക്കുമ്പോള്‍ കുതിച്ചുര്‍ന്ന വില അറിഞ്ഞ് ഉപഭോക്താക്കള്‍ നിരാശയിലാണ് . വലിപ്പവും ഗുണവും അനുസരിച്ച് ടെന്റുകളുടെ വില 300 കെഡി മുതല്‍ 3000 കെഡി വരെയായിരിക്കുമെന്ന് ഒരു ഷോപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് വ്യക്തമാക്കി.