കേരളത്തിൽ ആദ്യ കോവിഡ്‌ മരണം: കൊച്ചിയിൽ 69 കാരൻ മരിച്ചു

കേരളത്തിൽ ആദ്യ കോവിഡ്‌ മരണം: കൊച്ചിയിൽ 69 കാരൻ മരിച്ചു

കൊച്ചി: കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ കോവിഡ്‌ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 69 വയസ്സുള്ള കൊച്ചിയിലെ മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിയാണ് മരിച്ചത്.