പ്രവാസി മടക്കം നാലാം ഘട്ടം:കുവൈറ്റിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ നാളെ മുതൽ

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: കോവിഡിനെ തുടർന്ന് കുവൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസി മടക്കത്തിനായുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ നാളെ ആരംഭിക്കും.തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും,കൊച്ചിയ്ക്കും നാളെ സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും.ഈ മാസം 11 നാണ് കണ്ണൂരിലേക്കും,കോഴിക്കോടേക്കുമുള്ള സർവീസുകൾ.ഇൻഡിഗോയും,ഗോ എയറുമാണ് ദൗത്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്.