കുവൈറ്റ്: ജസ്റ്റിസ് സാദ് അബ്ദുൾ-കരിം അൽ-സഫ്രാനെ അറ്റോർണി ജനറലായി നിയമിച്ചതായി ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ഓയിൽ മന്ത്രിയും കാബിനറ്റ് കാര്യ സഹമന്ത്രിയുമായ ഡോ. മുഹമ്മദ് അൽ-ഫാരെസ് തിങ്കളാഴ്ച അറിയിച്ചു. “സുപ്രീം ജുഡീഷ്യൽ കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാരത്തിനും നീതിന്യായ മന്ത്രിയുടെ അവതരണത്തിനും ശേഷം, അൽ-സഫ്രാനെ അറ്റോർണി ജനറലായി നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിന് മന്ത്രിമാരുടെ കൗൺസിൽ അംഗീകാരം നൽകി,” കുവൈറ്റ് ന്യൂസ് ഏജൻസി (കുന) പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

error: Content is protected !!