കുവൈറ്റ്: ഡെലിവറി കമ്പനികളുടെ യൂണിയനുമായി നടത്തിയ യോഗത്തിന് ശേഷം ഡെലിവറി ഡ്രൈവർമാർക്കും കമ്പനികൾക്കും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുതിയ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഓരോ ഡെലിവറിക്കാരനും പോഷകാഹാര അതോറിറ്റിയുടെ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം; എല്ലാ ഡെലിവറി വാഹനത്തിലും ഡെലിവറി കമ്പനിയുടെ സ്റ്റിക്കർ പതിച്ചിരിക്കണം; ഡ്രൈവറുടെ താമസസ്ഥലം ഒരേ കമ്പനിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം; കൂടാതെ എല്ലാ ഡ്രൈവർമാരും ഒരു പൊതു യൂണിഫോം ധരിക്കേണ്ടതാണ്. നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

error: Content is protected !!