കുവൈറ്റ്: ഓഡിറ്റ് ബ്യൂറോയും ഫിനാൻഷ്യൽ പാനലുകളും തയ്യാറാക്കിയ രണ്ട് മുൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം സർക്കാർ മേഖലകളിൽ പ്രവാസികളെ നിയമവിരുദ്ധമായി നിയമിച്ചതായി കാണിച്ച് സർക്കാരിലെ എല്ലാ പ്രവാസി തൊഴിലാളികളുടെയും ഔദ്യോഗിക പട്ടിക, അവരുടെ യോഗ്യത, ശമ്പളം എന്നിവ നൽകാൻ മന്ത്രിസഭ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സിവിൽ സർവീസ് കമ്മീഷൻ പരിശോധിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ, ദേശസാൽക്കരണ പ്രക്രിയകൾക്ക് അനുസൃതമല്ലാത്ത മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സർക്കാരുകളേയും കുവൈറ്റീകരിക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ അഭ്യർത്ഥനയെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

“പ്രവാസി ജീവനക്കാരുടെ പട്ടിക ഉടനടി അവലോകനം ചെയ്യാനും അവരുടെ അക്കാദമിക് യോഗ്യതകളും ശമ്പള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും അവർ ജോലിക്ക് അനുയോജ്യരാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും സർക്കാർ ഒരു ടീമിനെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്,” വൃത്തങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തൊഴിൽ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും പിരിച്ചുവിടുമെന്നും അവരുടെ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കുമെന്നും അവർ രാജിവെച്ചാലും വിരമിച്ചാലും നിയമപരമായി പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമെന്നും നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

error: Content is protected !!