കുവൈറ്റ്: ജനസാന്ദ്രത കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നടത്തുന്ന സർപ്രൈസ് കാമ്പെയ്‌നുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നതുപോലെ, എല്ലാ ഇഖാമ ലംഘകരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ഉടൻ നാടുകടത്താൻ സർക്കാർ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച്, കുവൈറ്റിലെ എംബസികളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും റസിഡൻസി ലംഘനം നടത്തുന്നവരെ നാടുകടത്തൽ പ്രക്രിയ സുഗമമാക്കുന്നതിന് തിരിച്ചറിയൽ പേപ്പറുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ഓരോ എംബസിയിലും ഒരു ലെയ്‌സൺ ഓഫീസറെ നിയമിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു,

നിയമലംഘകരുടെ യാത്രാ രേഖകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് വേഗത്തിലാക്കാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം മുഖേന എംബസികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, കാരണം അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ രാജ്യം വിടാത്ത എല്ലാ നിയമ ലംഘകർക്കെതിരെയും പിഴ ചുമത്തുന്നത് കർശനമായിരിക്കും. ഈ രീതി ഫലപ്രദമല്ലെന്ന് സർക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നതിനാൽ, പിഴയില്ലാതെ പോകാൻ പുതിയ ഗ്രേസ് പിരീഡുകളൊന്നും പ്രഖ്യാപിക്കില്ല,” വൃത്തങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.

യാതൊരു രേഖകളുമില്ലാതെ പ്രവാസികളെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ചിലർ പ്രവാസി റെസിഡൻസി നിയമ ലംഘകരുടെ മക്കളാണെന്നും സ്രോതസ്സുകൾ വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ കുവൈത്ത് സർക്കാർ രേഖകളിലോ എംബസികളിലോ അവരുടെ ഔദ്യോഗിക രജിസ്ട്രേഷനായി മാതാപിതാക്കൾ അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അവരുടെ രാജ്യങ്ങളിലെ എംബസികൾ അവരെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. കുട്ടികളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന സാധുതയുള്ള രേഖകൾ അവരുടെ പക്കലില്ല, ഈ നിയമലംഘകരുടെ എണ്ണം ചെറുതല്ലെന്നും മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

error: Content is protected !!