കുവൈറ്റ്: ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിന്റെ കുവൈറ്റിലെ റീജിയണൽ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ കുവൈറ്റിലെ ടാൻസാനിയ അംബാസഡർ ഹിസ് എക്സലൻസി സെയ്ദ് ഷൈബ് മൂസ സന്ദർശനം നടത്തി. എത്തിയ അംബാസഡറെ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിന്റെ ഉന്നത മാനേജ്‌മെന്റ് സ്വീകരിച്ചു. തന്റെ സന്ദർശന വേളയിൽ, അംബാസഡർ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടത്തി, അത് ടാൻസാനിയയിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു.

ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ, ടാൻസാനിയയും കുവൈത്തും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിന് അടിവരയിട്ട ടാൻസാനിയ അംബാസഡർ, ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് പോലുള്ള വ്യാപാരികൾക്ക് പുതിയ പഴങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള സംരംഭങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ വിശദീകരിച്ചു. അതേസമയം ടാൻസാനിയയിൽ നിന്ന് ഇതിനകം ലഭിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ലുലു അധികൃതർ അതീവ സംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ഇതിനകം തന്നെ ടാൻസാനിയയിൽ നിന്ന് പുതിയ മാംസം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, ഭാവിയിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായ വൈവിധ്യമാർന്ന ടാൻസാനിയൻ ഇനങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന്, വരും മാസങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാന ടാൻസാനിയൻ പ്രമോഷൻ നടത്താനുള്ള ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിന്റെ പദ്ധതിയും ചർച്ചകൾ വെളിപ്പെടുത്തി.

error: Content is protected !!