കുവൈറ്റ്: പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ കുവൈത്തിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് വർധിച്ചുവരികയാണ്. വർഷങ്ങളായി ഈ അവസ്ഥ പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ തുടരുകയാണ്. ഇത് രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെയും പ്രവാസികളുടെയും ജീവിതത്തെ പല തരത്തിൽ ബാധിക്കുന്നു.

സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാരുടെ ജോലി സമയം വ്യത്യസ്ത ഷിഫ്റ്റുകളായി വിഭജിക്കണമെന്ന് അഡെൽ അലി നിർദ്ദേശിച്ചു, “കമ്പനികൾക്ക് അവരുടെ ജോലി സമയം മാറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവനക്കാർക്ക് ജോലിക്ക് വരാൻ ഗ്രേസ് സമയം നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്, പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാർ സെക്ടറുകൾക്കും സ്കൂളുകൾക്കും നിശ്ചിത സമയക്രമം മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ,” അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സ്‌കൂളുകൾ റസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാലും ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ തെരുവുകൾ ഇടുങ്ങിയതിനാലും ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഇരട്ടിയാക്കുന്നു. ഇതിന് പരിഹാരമായി ഇടുങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാതെ നേരിട്ട് സ്‌കൂളുകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് പുതിയ റോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനൊപ്പം സ്‌കൂളിന്റെയോ ജോലി സമയത്തിന്റെയോ സമയക്രമത്തിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

ഗ്ലോബൽ ട്രാഫിക് സൂചിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മുൻ റിപ്പോർട്ടിൽ, കുവൈറ്റ് ട്രാഫിക് ജാമിന്റെ സൂചിക 2018 ലെ 24 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2019 ൽ 25 ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചതായി കാണിക്കുന്നു, ഇത് പ്രകാരം കുവൈറ്റ് സിറ്റി ആഗോളതലത്തിൽ 216-ാം സ്ഥാനത്താണ്. ടോംടോം പുറത്തിറക്കിയ വാർഷിക സൂചിക പ്രകാരം, ലോകത്തെ 57 രാജ്യങ്ങളിലെ 416 നഗരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, തിരക്ക് കാരണം കുവൈറ്റിലെ തെരുവുകളിൽ വാഹനമോടിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിവർഷം നഷ്ടപ്പെടുന്ന മൊത്തം സമയം 82 മണിക്കൂറാണ്, ഇത് 3 ദിവസത്തിനും 10 മണിക്കൂറിനും തുല്യമാണ്.

error: Content is protected !!