കുവൈറ്റ്: ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ മൂന്ന് കപ്പലുകൾ ഒക്ടോബർ 4 മുതൽ ഒക്ടോബർ 7 വരെ കുവൈറ്റ് സന്ദർശിക്കും. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച രണ്ട് കപ്പലുകൾ, പ്രഥമ പരിശീലന സ്ക്വാഡ്രൺ INS TIR, INS സുജാത, തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് കപ്പൽ സാരഥി എന്നിവ കുവൈറ്റിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ഷുവൈഖ് തുറമുഖത്ത് എത്തും. കുവൈത്തും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബഹുമുഖ സൗഹൃദ ബന്ധവും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സഹകരണവും ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നാവിക കപ്പലുകളുടെ സുമനസ്സുകളുടെ സന്ദർശനം സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

തങ്ങുമ്പോൾ, ഇന്ത്യൻ നാവിക കപ്പലുകളിലെ ജീവനക്കാർ കുവൈത്ത് നാവിക സേനയുമായി സമുദ്ര ഭീകരതയെയും കടൽക്കൊള്ളയെയും ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമുദ്ര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മതകളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

നാവികസേനാ കപ്പലുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വൻ പ്രതികരണം കണക്കിലെടുത്ത്, സമ്പൂർണ വിവരങ്ങളോടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് ഇന്ത്യൻ എംബസി വീണ്ടും സമയ സ്ലോട്ടുകൾ അനുവദിച്ചു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, വീണ്ടും അനുവദിച്ച സമയ സ്ലോട്ടുകൾക്കൊപ്പം ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒരു സ്ഥിരീകരണ ഇമെയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും അയച്ചതായി ഇന്ത്യൻ എംബസി തിങ്കളാഴ്ച പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

error: Content is protected !!