വാഷിംഗ്ടൺ: ലോകബാങ്ക് ഗ്രൂപ്പുമായി സഹകരിച്ച് കുവൈത്തിലെ പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിജ്ഞാന സൂചികയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കൗൺസിൽ ഫോർ പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഡോ. ഖാലിദ് മഹ്ദി പ്രഖ്യാപിച്ചു. .

മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക (മെന) മേഖലയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യ റിപ്പോർട്ടാണിതെന്നും കുവൈറ്റിലെ ഇരുപതോളം പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തിയ പഠനത്തിൽ താരതമ്യ പഠനം നടത്തിയെന്നും ഡോ മഹ്ദി പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.

പൊതുമേഖലയിലെ 2,200-ലധികം ജീവനക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തിയ സർവേയുടെ ഫലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അതിൽ പങ്കെടുത്ത 20 പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളുടെ ഫലമാണ് പുറത്തുവന്നത്.

പൊതുമേഖലയിൽ വിജ്ഞാന പരിപാലനം നടത്തുന്നതിനും ഏറ്റെടുക്കുന്ന തത്വങ്ങളും സമ്പ്രദായങ്ങളും ഫലപ്രദവും കാര്യക്ഷമവുമാണോ എന്നതിലേക്ക് നയിക്കാനാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു, ഈ റിപ്പോർട്ട് അവബോധം വളർത്തുകയും വിജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. നോളജ് മാനേജ്‌മെന്റിലെ (കെഎം) നൂതന ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും റിപ്പോർട്ട് സഹായകമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

error: Content is protected !!