കുവൈറ്റ്: കുവൈറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ സുപ്രധാന മുന്നേറ്റം ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (ഡിജിസിഎ) ബുധനാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുതിയ നിരീക്ഷണ ടവർ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും അത്യാധുനിക നാവിഗേഷൻ ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള 88 ശതമാനം ജോലികളും പൂർത്തിയായതായി ഡിജിസിഎ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജനറൽ സാദ് അൽ ഒതൈബി ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

കിഴക്കൻ റൺവേ പുനർനിർമിക്കുന്നതിനും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും സൗകര്യമുള്ള തെക്കൻ ഭാഗത്ത് സേവന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. എയർ ഏവിയേഷൻ നവീകരിക്കുന്നതിനും സുപ്രധാന സൗകര്യം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ദേശീയ കേഡർമാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഓപ്പറേറ്ററെ ചുമതലപ്പെടുത്താനുള്ള പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും അൽ-ഒതൈബി സൂചിപ്പിച്ചു.

T2 ടെർമിനൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര നിക്ഷേപകനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ടെൻഡറുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കും, 2018 ൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത T4 ന്റെ വിജയകരമായ അനുഭവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചരക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനും സ്വകാര്യ വിമാനങ്ങൾക്കായുള്ള ടെർമിനലിനും ടെൻഡറുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യും.

error: Content is protected !!