കുവൈറ്റ്: ഡിജിറ്റൽ വിവരസാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഏറെ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും പേപ്പർ പേജുകളിൽ നിന്ന് അറിവ് തേടുന്നതിൽ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുവൈറ്റ് പുസ്തകമേള രണ്ട് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നിരവധി ആളുകളെ ആകർഷിച്ചു.

കുവൈറ്റ് സിറ്റിയുടെ തെക്കൻ പ്രാന്തപ്രദേശത്തുള്ള മിഷ്‌റഫിലെ മേള ഗ്രൗണ്ടിൽ, പാർക്കിംഗ് സ്ഥലങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ അകത്തെ ഹാളുകൾ സന്ദർശകരെക്കൊണ്ട് തിങ്ങിനിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, പേപ്പർ പേജുകളിൽ നിന്ന് വായിക്കാനുള്ള അവരുടെ ആഗ്രഹം തൃപ്‌തിപ്പെടുത്താനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്നു.

വിവരങ്ങൾ, പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക ഉൽപന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കുത്തൊഴുക്കോടെ ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, “പുസ്തകം പുസ്തകപ്രേമികൾക്ക് അതിന്റെ സവിശേഷമായ ആനന്ദം നിലനിർത്തി, കൂടാതെ (കുവൈത്ത്) മേള ഇക്കാര്യത്തിൽ അതിന്റെ ഫലപ്രദമായ പങ്ക് നിലനിർത്തുന്നതായി കുവൈറ്റിലെ പ്രശസ്ത നിയമവിദഗ്ധനായ ഡോ. മുഹമ്മദ് അൽ-ഫൈലി പറഞ്ഞു.

error: Content is protected !!