ജൂണ്‍ 14 വരെ ആധാർ രേഖകള്‍ ഓൺലൈനായി സൗജന്യമായി പുതുക്കാം

ആധാർ രേഖകള്‍ ജൂണ്‍ 14 വരെ ഓണ്‍ലൈനില്‍ സൗജന്യമായി പുതുക്കാമെന്ന് യുണീക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷന്‍ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (UIDAI) അറിയിച്ചു. ഈ സേവനം മൈ ആധാര്‍ പോര്‍ട്ടലില്‍ മാത്രമാണ് സൗജന്യം. നേരത്തെ മൈ ആധാര്‍ പോര്‍ട്ടലിലൂടെ രേഖകൾ പുതുക്കുന്നതിനായി 25 രൂപ നല്‍കണമായിരുന്നു. അതേസമയം ആധാര്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നേരിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾക്ക് 50 രൂപ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും യുഐഡിഎഐ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആധാര്‍ എന്റോള്‍മെന്റ് & അപ്‌ഡേറ്റ് റെഗുലേഷന്‍സ് 2016, പ്രകാരം ആധാർ എടുത്ത തീയതി മുതല്‍ […]

error: Content is protected !!