കല്യാൺ ജൂവലേഴ്‌സ് അക്ഷയതൃതീയ ആഘോഷത്തിനായി മെഗാ ബൊനാൻസ ഓഫറുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു.. Kalyan Jewellers | Akshaya Tritiya | Offers

കുവൈറ്റ് സിറ്റി : കുവൈറ്റിലെ ഷോറുമുകളിൽനിന്ന് ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് സ്വർണനാണയങ്ങൾ സമ്മാനം ലോകനിലവാരത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ സേവനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവം.. ഇന്ത്യയിലെയും ജിസിസിയിലേയും ഏറ്റവും വിശ്വാസ്യതയേറിയ ആഭരണ ബ്രാൻഡുകളിലൊന്നായ കല്യാൺ ജൂവലേഴ്‌സ് അക്ഷയതൃതീയയോട് അനുബന്ധിച്ച് മെഗാ ബൊനാൻസ ഓഫറുകൾ ഓഫറുക അവതരിപ്പിച്ചു. ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പരമാവധി നേട്ടമുണ്ടാകുന്നതിനായി ആകർഷകമായ ഓഫറുകളാണ് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. 550 കുവൈറ്റി ദിനാറിന് ഡയമണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോൾക്കി ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ രണ്ടു ഗ്രാം സ്വർണനാണയവും 550 ദിനാറിന് പ്ലാറ്റിനം, പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ […]

error: Content is protected !!