ക്യാൻ ബോധവത്കരണ ക്യാമ്പയിൻ സമാപിച്ചു

കുവൈറ്റ്: ‘നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഒരു കിരീടം’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ അൽ-അഹ്‌ലി ബാങ്കുമായി സഹകരിച്ച്, ദ ഗേറ്റ് മാളിലും ഹമദ് അൽ-സഖർ സ്‌പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഹെൽത്ത് സെന്ററിലും രണ്ട് ബോധവൽക്കരണ പ്രദർശനങ്ങളോടെ നാഷണൽ കാമ്പയിൻ ഫോർ ക്യാൻസർ അവയർനെസ് (CAN) ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ സമാപിച്ചു. സ്തനാർബുദത്തെക്കുറിച്ചും മുഴകളുടെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആരോഗ്യ അവബോധം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ആരോഗ്യ പരിപാടികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ബാങ്കുമായുള്ള ഞങ്ങളുടെ സഹകരണമെന്ന് CAN ബോർഡ് അംഗം ഡോ. ​​ഹുസ്സ മാജിദ് അൽ-ഷഹീൻ പറഞ്ഞു. കുവൈറ്റ് […]

error: Content is protected !!