പെരുന്നാൾ: വാണിജ്യ സമുച്ചയങ്ങളിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എടിഎം സേവനം ലഭ്യമാക്കും

പെരുന്നാൾ കാലത്ത് നിരവധി വാണിജ്യ സമുച്ചയങ്ങളിൽ എടിഎം സേവനം ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് കുവൈറ്റ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അറിയിച്ചു, ഈദിയ വിതരണത്തിനായി പൗരന്മാരുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യം കണക്കിലെടുത്ത് ചെറിയ മൂല്യങ്ങളിൽ കുവൈറ്റ് ദിനാറിൻ്റെ പുതിയ നോട്ടുകൾ നൽകുന്നു. അവന്യൂസ് മാൾ, 360 മാൾ, അൽ കൗട്ട് മാൾ, അസിമ മാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഏപ്രിൽ 2 മുതൽ ഈദ് അൽ ഫിത്തറിൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസം വരെ എടിഎം സേവനം ലഭ്യമാകുമെന്ന് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു. കെഎൻഇടിയുമായും ബന്ധപ്പെട്ട മാളുകളുമായും സഹകരിച്ചാണ് […]

error: Content is protected !!