കുവൈറ്റിൽ സൗന്ദര്യവർദ്ധക ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിയിൽ 20% വർധനവ്

കുവൈറ്റിലെ സൗന്ദര്യവർദ്ധക ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിയിൽ ഏകദേശം 20% വർധനവുണ്ടായതായി സമീപകാല സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2023 ജനുവരി മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഏകദേശം 89.5 ദശലക്ഷം ദിനാർ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ 74.9 ദശലക്ഷം ദിനാറിനാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തത്. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ ഈ മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി, വിജയകരവും ജനപ്രിയവുമായ വ്യവസായങ്ങളിലൊന്നായി മാറിയെന്ന് സൗന്ദര്യവർദ്ധക വ്യവസായത്തിലെ വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞു. ചർമ്മ സംരക്ഷണ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, […]

error: Content is protected !!