വിസ നിയമം ലംഘിച്ചതിന് 219 പ്രവാസികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

പ്രഥമ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി, പ്രതിരോധ ആക്ടിംഗ് മന്ത്രി എന്നിവരുടെ നിർദേശപ്രകാരം സാൽമിയയിലെ അബ്ദാലി, വഫ്ര, ജവാഹിർ കബ്ദ്, ബറൈഹ് സേലം മേഖലകളിൽ പെട്ടെന്നുള്ള പരിശോധന കാമ്പയിൻ നടത്തി. പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ മാൻപവർ, വാണിജ്യ മന്ത്രാലയവുമായി സഹകരിച്ച്, റെസിഡൻസ് അഫയേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ കീഴിലുള്ള സംയുക്ത ത്രികക്ഷി സമിതി വകുപ്പ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെക്ക്പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചു, ഇതിലൂടെ താമസ, തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന 219 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. നിയമലംഘകർക്ക് എതിരെ ആവശ്യമായ […]

error: Content is protected !!