വിമാനക്കമ്പനി പറന്നകന്നു; ടിക്കറ്റെടുത്ത തുക തിരികെ കിട്ടാത്തവർ അനേകം

‘ഗോ ഫസ്റ്റ് ‘ വിമാനം നിർത്തലാക്കിയിട്ടു വർഷം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ യാത്രക്കായി മുൻകൂട്ടി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ആയിരത്തോളം പേർക്ക് ഇനിയും തുക തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ല. 2023 മേയ് മൂന്നു മുതലാണ് വിമാനക്കമ്പനി സർവീസ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഈ വിവരം മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാത്തതിനാൽ ധാരാളം യാത്രക്കാർ തുടർ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരുന്നു സർവീസ് അവസാനിപ്പിച്ച സ്ഥിതിക്ക്‌ ടിക്കറ്റ് തുക മടക്കി നൽകാമെന്ന് കമ്പനിക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇതുവരെ ഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും പണം തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഓൺലൈൻ വഴിയും ഏജൻസി വഴിയും […]

error: Content is protected !!