കുവൈറ്റ്: വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ വഞ്ചന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നവരെ പിടികൂടാൻ വിദ്യാഭ്യാസ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വക്താവ് അഹ്മദ് അൽ ഹുവൈദ പറഞ്ഞു.

“വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ സമഗ്രതയെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കായി വിദ്യാഭ്യാസം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുമായ ആരായാലും ഉത്തരവാദികളായിരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ഹമദ് അൽ അദ്വാനി വ്യക്തമാക്കി.

ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയെഴുതുമ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് ഹൈസ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിവിധ കോപ്പിയടികളിൽ ഏർപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളെ തുടർന്നാണ് അൽ-ഹുവൈദയുടെ പരാമർശം.

തട്ടിപ്പ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ പിന്തുടരുന്നതിനായി 2022/2023 മിഡ്‌ടേം പരീക്ഷാ സീസണിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മന്ത്രാലയം ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവുമായി ഏകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ അക്കൗണ്ടുകൾക്കെതിരെ മന്ത്രാലയങ്ങൾ നിയമനടപടികൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!