കുവൈറ്റ് സിറ്റി: അറബ്, ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് എവിടെ നിന്നും നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ചന്ദ്രക്കല കാണുന്നത് സാധ്യമല്ലെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ജ്യോതിശാസ്ത്ര കേന്ദ്രം (ഐഎസി) സ്ഥിരീകരിച്ചതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ലിബിയയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന പശ്ചിമാഫ്രിക്കയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഒഴികെ അറബ്, ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ദൂരദർശിനി ഉപയോഗിച്ച് വ്യാഴാഴ്ച ചന്ദ്രക്കല കാണുന്നത് സാധ്യമല്ലെന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.

കൃത്യമായ ദൂരദർശിനിയും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നിരീക്ഷകനും സാധാരണമായ കാലാവസ്ഥയും ആവശ്യമാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ അറബ് ലോകത്ത് എവിടെനിന്നും ദൂരദർശിനി ഉപയോഗിച്ച് പോലും ചന്ദ്രക്കല കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഈദ് അൽ-ഫിത്തർ ഏപ്രിൽ 22 ശനിയാഴ്ചയായിരിക്കും എന്നും കേന്ദ്രം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!