ബാങ്കിംഗ് മേഖലയുടെയും ദേശീയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെയും സുസ്ഥിരത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതോ അവരുടെ വ്യാപാരമുദ്രകൾ വഹിക്കുന്നതോ ആയ വാണിജ്യപരസ്യങ്ങൾ അച്ചടി, ശ്രാവ്യ, ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുതെന്ന് കുവൈറ്റ് ബാങ്കിംഗ് അസോസിയേഷൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ബാങ്കുകളെ ആൾമാറാട്ടം നടത്തി ഉപഭോക്താക്കളുമായി അനൗപചാരികമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുക, നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുക, ലോൺ റീഷെഡ്യൂളിംഗ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുക, ബാങ്കുകളുടെ പേരുകൾ, അവരുടെ പ്രതിനിധികൾ, ലോഗോകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ആ പരസ്യങ്ങളിൽ സംശയാസ്പദമായ വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് സൈറ്റുകളിൽ പരസ്യങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നത് അടുത്തിടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ബാങ്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

error: Content is protected !!