ലിബറേഷൻ ടവറിൽ ഞായറാഴ്ച മുതൽ പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കാം

liberation tower

കുവൈത്തിന്റെ അഭിമാന സ്തംഭമായ ലിബറേഷൻ ടവറിൽ ഈ മാസം 6 ( ഞായറാഴ്ച ) മുതൽ പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് സന്ദർശനം അനുവദിക്കും. ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഈ മാസം 28 വരെ സൗജന്യമായാണ് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുക. ഇതിനായി ലിബറേഷൻ ടവർ വെബ് സൈറ്റിൽ മുൻ കൂർ ആയി അപ്പോയിന്റമെന്റ് എടുക്കേണ്ടതാണ്. രാവിലെ 9 മണി മുതൽ 1 മണി വരെ വിദ്യാർഥികൾക്കും ഔദ്യോഗിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമാണ് സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വൈകുന്നേരം 3 മുതൽ രാത്രി 9 വരെ പൊതു ജനങ്ങൾക്കും സന്ദർശനം അനുവദിക്കും. ടെല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 50 വർഷത്തെ ചരിത്രം വിളിച്ചോതുന്ന രേഖകളുടെയും പുരാതന ഉപകരണങ്ങളുടെയും പ്രദർശനവും ഇതോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!