കുവൈത്തിൽന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഭൂചലനം

earthquake - ritcher scale

കുവൈത്തിൽന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. പ്രാദേശിക സമയം പുലർച്ചെ 4.28 ഓട്‌ കൂടിയാണു ചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്‌. ഭൂചലനത്തിന്റെ ആഘാതത്തിൽ പലരും ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിയുണർന്നു. ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!