കുവൈറ്റ് സൈന്യവും കെഎൻജിയും സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസം നടത്തുന്നു

IMG-20221129-WA0005

കുവൈറ്റ്: കുവൈറ്റ് സൈന്യവും കുവൈറ്റ് നാഷണൽ ഗാർഡും (കെഎൻജി) ഫ്രഞ്ച് സേനയുമായി സഹകരിച്ച് ഡിസംബർ 7 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന “പേൾ ഓഫ് ദി വെസ്റ്റ് 2022” പരിശീലനത്തിന് തിങ്കളാഴ്ച തുടക്കമായി. സംയുക്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആസൂത്രണത്തെയും നിർവഹണത്തെയും കുറിച്ച് ശരിയായ ധാരണയിലെത്തുന്നതിന് സംയുക്ത കമാൻഡ് സംവിധാനത്തെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും ശ്രമങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് അഭ്യാസം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് കുവൈറ്റ് ആർമി ജനറൽ സ്റ്റാഫ് പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു.

അനുഭവങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനും പങ്കെടുക്കുന്ന സേനകളുടെ പ്രകടന നിലവാരവും പോരാട്ട സന്നദ്ധതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!