കുവൈറ്റ്: ഹിജ്റ 1444-ലെ അറഫ ദിനം ജൂൺ 27 ചൊവ്വാഴ്ചയും ഈദ് അൽ-അദ്ഹ ജൂൺ 28 ബുധനാഴ്ചയും ആയിരിക്കുമെന്ന് ഈജിപ്തിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ അസ്ട്രോണമിക്കൽ റിസർച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ജ്യോതിശാസ്ത്ര റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കി.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!