ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനത്തിനായി ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കുവൈറ്റ്

google

കുവൈറ്റ്: ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്രധാന സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സംരംഭങ്ങളിലും സമഗ്രമായ ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തന റോഡ്മാപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്നതിന് കുവൈറ്റ് സർക്കാരുമായി ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് വ്യാഴാഴ്ച സഖ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഡിജിറ്റൈസേഷനെ അതിന്റെ പ്രധാന ദേശീയ മുൻഗണനകളിലൊന്നാക്കി മാറ്റാനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത നിറവേറ്റുന്നതിന്, Google ക്ലൗഡിന്റെ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയും ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്‌സ്, സൈബർ സുരക്ഷ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) എന്നിവയിലെ വൈദഗ്ധ്യവും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഈ സഖ്യം കുവൈത്ത് സർക്കാരിനെ പ്രാപ്‌തമാക്കും.

തന്ത്രപരമായ സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി, പൗരസേവനങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും ജീവനക്കാരുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് കുവൈറ്റ് സർക്കാരുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. കൂടാതെ, ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡും കുവൈത്ത് ഗവൺമെന്റും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, വിദ്യാഭ്യാസം, ദുരന്ത നിവാരണം, സ്മാർട്ടായ ജീവിതം എന്നിവയിൽ നിരവധി ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തന സംരംഭങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പങ്കാളികളാകും.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!